bier

træk på stikkelsbær

Om foråret flytter jeg de fleste bifamilier ind på de dyrkede arealer til træk på mælkebøtte, frugttræer og raps. Når hovedtrækket på hvidkløver ophører sidst i juli måned flyttes familierne atter ud i klitten til træk på klokkelyng og hedelyng.

Den sidste lynghonning høstes i september måned. I bytte får bifamilierne et vinterfoder i form af en koncentreret økologisk rørsukkeropløsning. Desuden har familierne under lyngtrækket opbygget et proteinforråd i form af flere kg pollen.

yngelpleje
yngelpleje

På dette forråd klarer bierne sig, indtil pilen blomstrer sidst i april.

I forbindelse med behandling af sygdomme i mine bifamilier anvender jeg præparater, der udelukkende indeholder stoffer, som naturligt forekommer i biernes miljø. Det drejer sig om myresyre, mælkesyre og oxalsyre.